Pazintys Anglijoje Pazintys.co.uk portale


Privatumo politika

Mums rūpi Jūsų privatumas, todėl parengėme šią politiką, leidžiančią Jums suprasti, kaip mes renkame, naudojame, perduodame ir tvarkome asmens duomenis. Toliau pateikiami pagrindiniai mūsų privatumo politikos aspektai. Prieš rinkdami asmens duomenis arba šių duomenų rinkimo metu pranešame, kodėl šie duomenys yra renkami. Asmeninę informaciją renkame ir naudojame tik siekdami įgyvendinti mūsų nurodytus tikslus bei kitais suderinamais tikslais, išskyrus atvejus, kai gauname atitinkamo asmens leidimą, arba kitus įstatymų nustatytus atvejus. Asmeninę informaciją saugome tik tol, kol būtina nustatytiems tikslams įgyvendinti. Asmeninę informaciją renkame teisėtu ir sąžiningu būdu, ir, jei reikia, pranešę apie tai konkrečiam asmeniui bei gavę jo leidimą. Asmens duomenys turi būti susiję su jų panaudojimo tikslais ir renkami tokia apimtimi, kiek jų reikia minėtiems tikslams įgyvendinti. Šie duomenys turi būti tikslūs, išsamūs ir nepasenę. Įsipareigojame saugoti asmeninę informaciją naudodami atitinkamas saugumo priemones, apsaugančias nuo duomenų praradimo arba vagystės, neteisėtos prieigos, atskleidimo, kopijavimo, naudojimo ar pakeitimo. Mes užtikriname klientų prieigą prie informacijos apie mūsų politiką ir darbo tvarką, susijusią su asmeninės informacijos valdymu. Įsipareigojame vykdyti savo veiklą pagal šiuos principus, siekdami apsaugoti ir užtikrinti asmeninės informacijos konfidencialumą.